Home Heating

e-learning Vybíráme správný způsob vytápění

EON

Energetické poradenství od E.ON

Naprostá většina z nás si před nastupující zimou často marně láme hlavu nad tím, jak v našich bytech a rodinných domech efektivně topit tak, abychom se cítili komfortně a zároveň se nemuseli děsit následného vyúčtování za energie.

Energetičtí poradci od E.ON dokáží na základě několika základních údajů o objektu připravit ZDARMA na míru šitou, přehlednou analýzu. Nicméně není od věci mít alespoň základní přehled o tom, jaké existují možnosti vytápění a které z nich jsou vhodné třeba právě pro vás.

Připravili jsme proto krátký e-learning, který vám, doufáme, pomůže se v této problematice zorientovat.

Po několika slidech s informacemi k tématu následuje test s 10 otázkami. Celé e-learningové školení by vám nemělo zabrat více než 15 - 20 minut.

Zkuste si najít optimální způsob vytápění vašeho domu...

Zkuste si podle tabulky najít doporučený způsob vytápění a druh otopné soustavy pro váš objekt.

tabulka

*Do moderních budov s kvalitní izolací se v souvislosti s instalací otopné soustavy standardně navrhuje tzv. ekvitermní regulace, která optimalizuje výkon zdroje vytápění v závislosti na tepelných ztrátách objektu a aktuální venkovní teplotě.

Co je dobré vědět o jednotlivých způsobech vytápění?

Hrubé porovnání ceny na výrobu 1 kWh tepelné energie u vybraných druhů paliva/zdrojů tepla. [Kč/kWh]*

dřevo kusové1,3
dřevěné pelety/biomasa1,4
zemní plyn1,8
elektřina přímotop2,3
tepelné čerpadlo1,1**
  
teplárna (CZT)2,1
hnědé uhlí0,6

uvedené hodnoty jsou zaokrouhleny na desetiny

* zdroj: Energy Centre České Budějovice, z.s. ** při započtení průměrného topného faktoru čerpadla (COP)

Vzorový příklad

Průměrná roční potřeba energie na vytápění standardně zatepleného domu s podlahovou plochou 120 m2

 • orientační tepelná ztráta cca 8 kW
 • orientační potřeba tepla cca 17 000 kWh/rok

Zdroje na tuhá paliva

Uhlí a dřevo jsou levným druhem paliva, ale myslete i na dopad na životní prostředí a nejbližší sousedy. Např. teplovodní vytápění krbem je technicky komplikované, investičně náročné a produkuje nemalé množství prachu, doporučuje se tedy pouze jako možný přídavný zdroj tepla.

Kotle na zemní plyn

Vytápění plynem je komfortní, čisté a dobře regulovatelné. Ve srovnání s vytápěním elektřinou je i provozně levné. Pořizovací náklady na otopnou soustavu jsou sice vyšší, nicméně návratnost investice bývá velmi přijatelná. Nutná je ovšem plynová přípojka, komín a zajištění pravidelné kontroly. Od roku 2016 již lze koupit pouze kondenzační plynové kotle. Důvodem jsou přísné požadavky na snižování emisí. Tyto kotle se vyznačují vysokou účinností díky využívání tepla ze spalin.

Elektrické kotle

Elektrická energie je vhodná jako médium pro vytápění energeticky úsporných domů, především v pasivním standardu. V její prospěch hrají nižší vstupní investice a ušetřené prostředky na údržbu či povinné revize, a dále i životnost, spolehlivost a nenáročnost obsluhy.

Elektrické přímotopné vytápění

Za přímotopy sice mluví nízká pořizovací cena a snadná montáž a obsluha, nicméně provozní náklady mohou být, v souvislosti s nejistou účinností ve vytápěném prostoru, vysoké.

Tepelná čerpadla

Tepelná čerpadla patří mezi technologie s vyšší pořizovací cenou, ale i s velkým potenciálem návratnosti investice a patří k moderním způsobům vytápění. Tepelná čerpadla dokáží využívat tepla okolního prostředí (vzduch, voda, země). Z okolí takto získávají až 70% energie a pouze cca 30% energie spotřebují na přeměnu takto získaného tepla na teplo přímo využitelné. Důležitá je hodnota topného faktoru (COP), která ukazuje účinnost tepelného čerpadla poměrem vyrobeného tepla k spotřebované energii.

Užitečné tipy

1

Volba způsobu vytápění je vždy kombinací ekonomiky a životního stylu. Vedle ekonomických hledisek (vstupní investice do zdroje, investice do otopné soustavy, provozní náklady, pravidelný servis a revize, návratnost…) je při výběru důležité zohlednit i funkčnost (dostupnost vybraného druhu energie v příslušné lokalitě, regulovatelnost vytápění, soběstačnost - nezávislost na přípojkách, odvodných spalinových cestách, časovou náročnost pro obsluhu atd. ) a v neposlední řadě i osobní preference, např. s ohledem na životní prostředí a váš životní styl.

2

Moderní zdroje tepla (plynové kondenzační kotle, tepelná čerpadla…) s ohledem na maximalizaci energetické účinnosti pracují s výrazně nižší výstupní teplotou topné vody. Při výběru způsobu vytápění proto myslete i na to, že moderní technologie a starou otopnou soustavu je nutné dobře sladit, abyste naplno využili potenciál moderních zdrojů tepla a dosáhli na jejich vysokou energetickou účinnost.

3

Pro přibližný výpočet spotřeby tepla je nutné znát alespoň orientačně tepelnou ztrátu předmětné budovy, což je výpočtem stanovená hodnota závislá na tepelně technických parametrech budovy, její lokalizaci a způsobu užívání. Se stanovením přibližné hodnoty tepelné ztráty vám pomůže váš energetický poradce.

4

Pojmu ekvitermní regulace se není třeba lekat. Jde jednoduše o nastavení teploty topné vody v závislosti na venkovní teplotě. Díky tomu získáte jak lepší tepelnou pohodu z důvodu potlačení kolísání teplot v místnosti (Při nižší venkovní teplotě je požadována vyšší teplota dodávané topné vody, aby došlo k rovnováze mezi dodaným teplem a tepelnými ztrátami místnosti ), tak i uspoříte energii, jelikož není třeba topnou vodu ohřívat na maximum , ale vydat z ní pouze takový výkon, který stačí k ohřátí místnosti na požadovanou teplotu v závislosti na venkovní.

Podpora při financování nového způsobu vytápění

Nová zelená úsporám

Při instalaci nového nebo výměně vašeho stávajícího zdroje tepla můžete využít programu „Nová zelená úsporám“ administrovaného Státním fondem životního prostřední ČR a financovaného přes státní rozpočet ČR. Program je zaměřený na úspory energie a obnovitelné zdroje energie v rodinných a bytových domech. V jeho rámci jsou podporována opatření, která vedou ke snížení energetické náročnosti budov, což zahrnuje i výměnu neekologických zdrojů tepla za efektivní, ekologicky šetrné zdroje (například tepelné čerpadlo nebo plynový kondenzační kotel).

program zelená úsporám

Kotlíkové dotace

Další možností financování výměny starého zdroje jsou tzv. „Kotlíkové dotace“ - celorepublikový dotační program pro rodinné domy na výměnu nevyhovujících kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním za moderní způsoby vytápění. Dotace jsou poskytovány z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 Evropské Unie a spravovány Státním fondem ŽP ČR. Dotace lze využít i na financování nové nebo zrekonstruované otopné soustavy, úprav spalinových cest, služeb specialisty i zpracování dokumentace. Celkové evropské dotační prostředky 9 miliard korun budou pro občany přístupné v letech 2016 - 2020. Více o kotlíkových dotacích se můžete dozvědět prostřednictvím E.ON Rádce nebo na www.kotelbezstarosti.cz

Státní fond životního prostředí ČR

Energetické poradenství od E.ON S čím nejčastěji pomůže bezplatná osobní konzultace?

Novostavba nebo významná rekonstrukce

Stavíte dům nebo rekonstruujete své bydlení? Energetický poradce vás provede procesem připojení novostavby do sítě. Poradí, jak využít dotaci nebo pomůže s volbou optimálního zdroje vytápění pro váš dům.

Příliš vysoká spotřeba energií a vody

Poradce vám pomůže realizovat optimální technická opatření za účelem zefektivnění vaší spotřeby a nákladů na energie.

Starý zdroj vytápění nebo ohřevu vody

Staré tepelné zdroje či systémy ohřevu vody jsou neefektivní a mohou se s nimi pojit i bezpečnostní rizika. Váš poradce s vámi vybere nový, optimální zdroj vytápění a ohřevu vody pro vaši domácnost, zajistí montáž a poradí také s financováním.

Nové technologie

Inteligentní dům, CNG, elektromobilita. Energetičtí poradci vám doporučí, jak tyto moderní technologie prakticky využít v běžném životě.

Kontaktujte naše poradce

800 77 33 44
poradce@eon.cz
eonradce.cz/poradenstvi

Topíte ve vaší domácnosti plynem?

S produktem KOMPLET PLYN od E.ON získáte výhodnou cenu plynu a navíc i pravidelnou roční kontrolu plynového kotle včetně kontroly a čištění spalinové cesty, která je ze zákona povinná.

Co Komplet plyn nabízí?

 • Výhodnou cenu plynu
 • Povinnou kontrolu a čištění spalinové cesty
 • Vše výše uvedené v rámci jednoho vyúčtování a navíc se nemusíte o nic starat, náš technik se vám sám včas ozve a přijede na kontrolu.

Pro koho je Komplet plyn určen?

 • Pro domácnosti s plynovým kotlem níže uvedených značek o výkonu do 50 kW:

Vaillant • Junkers • Immergas • Protherm • Buderus • Viessmann• Baxi • Destila • Thermona (Therm) • Dakon • Viadrus

Nezávaznou nabídku si můžete nechat připravit zde.

Test

Nyní vás prosíme o absolvování krátkého testu, který obsahuje 10 otázek.

Pro jeho úspěšné absolvování je zapotřebí zodpovědět správně minimálně 6 otázek.

Test lze opakovat i vícekrát.

Z nabízených možností je správná vždy jen jedna odpověď.

Pokud se budete potřebovat vrátit pro informace, můžete v e-learningu libovolně listovat pomocí šipek na pravém okraji každého slidu.

Děkujeme za vaši pozornost a přejeme hodně štěstí!

U jakého zdroje tepla se uvádí jako nejvhodnější jeho využití pro nízkoenergetickou novostavbu?

 • elektrokotel nebo tepelné čerpadlo
 • plynový kotel
 • kotel na biomasu

Jaký zdroj tepla bude pravděpodobně nejvhodnější pro cihlový rodinný dům z šedesátých let?

 • přímotop
 • tepelné čerpadlo
 • plynový kotel

Jaký z uvedených zdrojů tepla je provozně nejméně finančně náročný (Kč/kWh)?

 • plynový kotel
 • tepelné čerpadlo
 • elektrický přímotop

Co je tzv. topný faktor u tepelného čerpadla?

 • hodnota ukazující účinnost čerpadla poměrem vyrobeného tepla k spotřebované energii
 • nová televizní talkshow Michaely Jílkové
 • hodnota zvýšení teploty z otopné soustavy na ploše 1 m3 za 1 minutu ve °C

Jaké základní faktory ovlivňují tepelnou ztrátu budovy, která je zásadní pro výpočet spotřeby tepla?

 • tepelně technické parametry budovy, její lokalizace a způsob užívání
 • tepelně technické parametry budovy, počet podlaží, výchozí zdroj vytápění
 • lokalizace budovy, druh otopné soustavy, intenzita větrání

Jak funguje ekvitermní regulace?

 • v závislosti na venkovní teplotě
 • v závislosti na teplotě v referenční místnosti
 • v závislosti na výrobě teplé užitkové vody

Za jakým účelem lze žádat o tzv. kotlíkovou dotaci?

 • za účelem získání slevy na nákup kotle na tuhá paliva a vybraných druhů elektrických přímotopů
 • k financování nového, ekologičtějšího zdroje vytápění nebo zrekonstruování staré otopné soustavy
 • za účelem financováním letního skautského tábora pro vaše děti

Jak je zpoplatněno energetické poradenství u E.ON?

 • standardním tarifem vašeho mobilního operátora
 • poradíme vám zdarma
 • v závislosti na objemu energie odebrané koncovým uživatelem

Jak můžete oslovit energetického poradce E.ON s požadavkem na analýzu možností vytápění vašeho rodinného domu?

 • poradce@eon.cz
 • info@eon.cz
 • energetickeporadenstvi@eon.cz

Jaká je u služby Komplet Plyn periodicita kontroly plynového kotle a kontroly a čištění spalinové cesty?

 • dvakrát ročně
 • jednou ročně
 • kdykoli na zavolání

Výsledek testu

Otázky ještě nebyly zodpovězeny.

Odpovědi označíte kliknutím na jednu ze 3 variant.

Přehled odpovědí zobrazíte zde. Pro opětovné prostudování informací pokračujte zde. Pro opakování testu pokračujte zde.

Testové otázky Přehled správných odpovědí

Vaše správná odpověď nesprávná odpověď